Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği

BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.

30 Eylül 2020
BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.
BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.
BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.
BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.
BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.
BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.

       BİLECİK İLİNDEKİ TÜM KAMU YAPILARININ OLASI AFETLERE KARŞI RİSK ENVANTERİNİ HAZIRLIYORUZ.

 

       Aktif bir deprem kuşağında yer alan ülkemizde ve Bilecik ilimizde depreme yönelik hazırlık çalışmalarıyla olası bir deprem sonrasında kamu yapılarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kamu hizmetlerini  aksatmadan gerektiği durumlarda kamu yapılarının barınma amaçlı kullanımının sağlanması, kamu yapılarının önceliklendirilerek  deprem performansına esas incelemelerin stratejik planlamasının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması (bütçe, yapım süresi vb.) adına mevcut kamu yapıları stokunun çıkarılması önemlidir. 

       Bu nedenle 81 ilimizde 2020 yılı itibariyle kamu yapılarının risk envanter bilgilerinin toplanmasına başlanılmıştır.

       Cumhurbaşkanlığının 2019-2023 Programında ve ayrıca 11. Kalkınma Planında "Afet Yönetimi" başlığı altında yer alan, olası afetlere karşı kamu yapılarının  risk envanterlerinin belirlenerek gerekli görülenlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmektedir.

        HANGİ YAPILARI KAPSIYOR?

       Envanter kapsamında Bilecik İl merkezi, ilçeler köyler  ve mezralarda bulunan okul, hastane, yurt, lojman, idari bina, cami, kuran kursu, belediye, hizmet binaları, ulaştırma binaları, cezaevleri, özel okul, özel hastane ve benzeri tüm kamu yapılarına gidilerek web tabanlı yazılım üzerinden kamu yapısı  bilgileri toplanmakta, deprem dayanımı açısından yapısal kusurları belirlemek amacıyla binalardan fotoğraflar çekilerek kamu yapı  envanteri oluşturulmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğüne  ait binalar envanter çalışması dışında tutulmuştur.

      Kamu Binaları Envanter Sistemi (KAYES) çalışmaları için Valiliğimiz oluruyla en az biri İnşaat Mühendisi olmak üzere iki kişilik 7 ekip oluşturulmuş,  Belediye başkanlıklarından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teknik personeller görevlendirilmiştir. Kurulan gruplara Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca veri girişi konusunda  uzaktan eğitim verilmiş,  tabletler dağıtılmış   ve 22 Eylül 2020 itibariyle çalışmalara başlanmıştır.

      Kamuoyuna saygıyla arz olunur.        

                                                                                    Mustafa BUDAK

                                                                    Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır