Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
21.10.2014 TARİHLİ YAPI DENETİMLERİYLE İLGİLİ HABER

 

 

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOREngin Dumlupınar

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, inşaatı devam eden binaları ve onların denetimini üstlenen yapı denetim kuruluşlarını denetliyor. 2011 yılında yürürlüğe giren ‘4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ile inşaatların denetimleri özel ‘yapı denetim’ kuruluşlarına verilmiş, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri ise bu kuruluşları denetlemekle yetkili hale gelmişti. Bu kanun kapsamında ilimizde hizmet veren yapı denetim kuruluşları ve beton santralleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından aralıksız denetleniyor.


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her bir yapı denetim kuruluşunun bağlı olduğu İl Müdürlüğünce yılda en az 2 kez büro, 6 kez de şantiye denetiminin yapılması gerektiğini belirten Yapı Malzemeleri ve Yapı Denetimi Şube Müdürü Seda Bayrakçı, 2014 yılı içerisinde 65’in üzerinde şantiye denetimi gerçekleştirdiklerini ifade etti. İl Müdürlüğü olarak haftanın 2-3 günü denetim yaptıklarını belirten Şube Müdürü Bayrakçı, denetimlerini ani denetimler şeklinde yaptıklarını söyledi.Yapı denetim kuruluşlarının yanı sıra piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında başta beton santralleri olmak üzere yapı malzeme üreticileri de
İl Müdürlüğü teknik elemanlarınca denetleniyor. Beton santrallerinden alınan numuneler İl Müdürlüğünün laboratuarında inceleniyor ve gerekli değerlerde olup olmadığı belirleniyor. Aynı şekilde inşaat alanında dökülen betonun niteliği belirleniyor ve projelerin usulüne uygun ilerleyip ilerlemediği saptanıyor. Bakanlık tarafından hazırlanan genelge ile artık hazır beton denetimlerinde beton santralinden değil, şantiye ortamından numune alınıyor. Her denetimin ardından teknik ekip tarafından tutanak tutuluyor ve olumsuz herhangi bir durumda rapor hazırlanıp yapı denetim komisyonunda değerlendirildikten sonra Bakanlığa gönderiliyor. Bakanlıkta yapılan incelemenin ardından inşaatlar durdurularak yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri Bakanlıkça bir yıla kadar geçici olarak durduruluyor.


 
Ayrıca şantiyelerde çalışan kişilerin branşına göre Bakanlıkça verilen Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip olmaları gerekiyor. İl Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarında beton basınç deneylerinin yanı sıra, demir çekme ve karot deneyleri yapılıyor.


 
Can ve mal güvenliğimiz için son derece önemli olan yapı denetimlerini Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve özel yapı denetim firmaları ortaklaşa yürütüyor. Bu sayede 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremin üzücü sonuçlarının bir kez daha yaşanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ayrıca vatandaşlarımızın daha kaliteli binalarda, daha konforlu bir hayat sürmeleri amaçlanıyor.