Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
MEVZUAT

 

 

KANUNLAR:

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN

 

 

YÖNETMELİKLER:

 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  TIKLAYINIZ.

 

  • DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI GELİR, HARCAMA, KREDİ VE KAYNAK AKTARIMI YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

  • 6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

  • BAKANLIĞIMIZI İLGİLENDİREN YÖNETMELİKLER İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

TEBLİĞLER / GENELGELER

 

1-  KAMUNUN MÜLKİYETİNDE VEYA KULLANIMINDA OLAN YERLERDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İLAN EDİLMESİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

 

2-  6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK KİRA YARDIMLARINA İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ OLAN GENELGE VE EKLERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.

 

Kira Yardım Genelgesi

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

 

3- RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN GENELGE

 

4- RİSKLİ YAPILARIN YIKTIRILMASI SÜRECİ VE TAKİBİNE İLİŞKİN GENELGE