Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANMIŞ YAPILAR

 

 

 

33282 Yapı Kimlik Numaralı Bina (133 Ada 10 Nolu parsel) 

 67388 - 67463 Yapı Kimlik Numaralı Bina ( 142 Ada 13 Nolu parsel)

6139-6140  Yapı Kimlik Numaralı Bina(143 ada 18 Nolu Parsel)  

 9687 Yapı Kimlik Numaralı Bina ( 74 Ada 92 Nolu parsel)