Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bilecik Valiliği
Bilecik Valiliği

ARAÇLARIN MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİNDE YENİ DÖNEM.

09 Kasım 2020
BELGESİ OLMAYANLAR MOTOR YAĞI DEĞİŞTİREMEYECEK
ARAÇLARIN MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİNDE YENİ DÖNEM.

  BELGESİ OLMAYANLAR MOTOR YAĞI DEĞİŞTİREMEYECEK

“Motor  Yağı  Değişim  Noktası  (MOYDEN)  İzin  Belgesi”  Alınması   İçin  Son   Tarih  31   ARALIK 2020

    21.12.2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği”nin “Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler” başlıklı Geçici 2’nci maddesinin birinci fırkasında, “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır.

   Aynı Yönetmeliğin Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda Motor yağı değişimi yapan işletmelerin,

 • Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13’üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurması,
 • Motor yağı değişimini yaptıkları araçların bilgilerini Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden bildirebilmeleri ve motor yağı değişim bilgilerinin içeren dokümanın fiziksel ya da dijital olarak araç sahibiyle paylaşılmasını sağlayacak donanımların (bilgisayar, internet bağlantısı gibi) işyerinde bulundurması,
 • 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 16’ncı Maddesi gereğince Mali Sorumluluk Sigortası yaptırması,
 • Bakanlığımızın Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kaydı olmayan tesislerin, EÇBS’ye kayıt olması, “Atık Yönetimi Uygulaması”nı açması, 01/01/2021 tarihine kadar Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) İzin Belgesi’ni almak üzere yazılı olarak Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir.

      Bakanlığımızın 25.08.2020 tarih ve 51475790-145.01-E.172217 sayılı yazısında, motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar söz konusu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olmasının gerekmekte olduğu belirtilerek, “Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) / Atık Yönetimi Uygulaması”na motor yağı değişim noktaları ile ilgili “Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması”nın eklenmesine ilişkin çalışmaların tamamlanarak kullanıma açıldığı belirtilmiştir.

     Bakanlığımızın yukarıda belirtilen yazısı aşağıdaki linkte yer almakta olup, belge alması gereken ve EÇBS kaydı olmayan tesislerin öncelikle EÇBS’ye kayıt olması, “Atık Yönetimi Uygulaması”nı açması, akabinde süresi içerisinde “MoYDeN Belgesi”ni almak üzere yazılı olarak İl Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir. (Bakanlığımızın 25.08.2020 tarih ve 51475790-145.01-E.172217 sayılı yazısına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

     Başvuru işlemleri tamamlanan ilgili kurum ve işletmelere “Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) İzin Belgesi”, İl Müdürlüğümüzce ücretsiz olarak verilecektir.

    “Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) “Sıkça Sorulan Sorular”da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

    https://sss.csb.gov.tr/siksorulansorular?soruGrupId=1052&uygulamaid=106

    “MoYDeN İzin Belgesi Başvuru” dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ(Başvuru örneği özel işletmeler için hazırlanmış olup, başvuruya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Kamu İdareleri de resmi yazı ekinde aşağıda istenilen bilgi ve belgelere yer vermelidir.)

   “MOYDEN İzin Belgesi Başvurusu” yapılırken, başvuru dilekçesinde;

 1. Motor Yağı Değişimi yapılan tesisin tam adı (şayet şube ise, şube adı Ör: ABC Ltd. Şti. Bilecik Şubesi gibi),
 2. Motor Yağı Değişimi yapılacak yerinde “Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) kayıtlı güncel adresi (EÇBS’deki adresi, güncel adresi değilse veya UAVT Kodu ile değilse, EÇBS’de “Adres Değişikliği” butonuyla güncel adresi değişikliği yapılmalıdır),
 3. EÇBS’de yer alan tesisin “Çevre Kimlik Numarası”na (ÇKN) yer verilmesi,
 4. Kapasite Raporu’nda yer alan tesisin faaliyet konusuna yer verilmesi (Ör : Mermer Ocağı, Araç Servisi, Akaryakıt İstasyonu vb.) (Kamu İdaresi ise “Kamu Hizmeti” yazması yeterli olacaktır),
 5. Başvuruda tesis yetkilisine ait iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

     Başvuru dilekçesi ekine

      1) İşyeri Açma Çalışma Ruhsatı

 1. Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahasını Net Şekilde Gösteren Renkli Fotoğraflar (Zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride “13 02 08” kodlu “atık motor yağı”nın konulduğu varil olan, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş “Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası”nın, ön, arka, yan, iç tarafından çekilmiş en az 4 adet renkli fotoğraf bulunmalıdır.
 2. Tesise Ait Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Şube ise şube açılışına ilişkin Sicil Gazetesi) (Kamu İdareleri hariç) konulacaktır.
 3. Mali Sorumluluk Sigortası
 4. Vergi Levhası
 5. Gerekmesi  halinde, İl Müdürlüğünce ek bilgi ve belge istenilecek olup, yine gerektiğinde yerinde inceleme yapılabilecektir.

    ÖNEMLİ UYARI

    Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alarak faaliyete geçen işletmelerin Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin Atık üreticisinin ve atık sahibinin yükümlülükleri başlığı altında 9’uncu Maddede düzenlenen hükümler doğrultusunda bir önceki yılda açığa çıkan atık motor yağların EÇBS Atık Yönetimi Uygulaması üzerinden her yıl Ocak ayında başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna beyanının yapılması gerekmektedir.

    Beyanını yapmayan ya da Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almayan işletme, kamu kurum/kuruluşlara 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince idari işlem uygulanacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır